Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2020

perdido

Nigdy, prawda? 
Reposted fromsorriso sorriso viazuzka0 zuzka0
perdido
Zamiast kwiatów preferuję orgazm
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazuzka0 zuzka0
perdido
5974 4921 600
Żulczyk - Czarne słońce 

February 20 2020

perdido
1453 374f 600
Reposted fromwyczes wyczes viawislaczka wislaczka
2924 bce1
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
perdido
6980 fed9 600
Reposted fromniente niente viazuzka0 zuzka0
perdido
Jeśli On nie szaleje za Tobą, a Ty za nim,to po co Ci taka relacja?Letnia to może być zupa,a nie miłość.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viazuzka0 zuzka0
perdido
perdido
Jesteś zmęczona, bo ciągle chcesz od siebie więcej. Uwierz, że gdybyś wymagała od innych, tyle ile od siebie, to nikt temu by nie podołał.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
perdido
perdido
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix vialekkaprzesada lekkaprzesada
perdido
0001 01cd 600
Reposted fromkarahippie karahippie vialekkaprzesada lekkaprzesada
perdido
...bo czas nigdy nie zawraca
perdido
0081 2e38
Reposted fromxawery xawery vialekkaprzesada lekkaprzesada

January 13 2018

perdido
4921 a71c
Reposted fromzciach zciach viawislaczka wislaczka

March 02 2017

1654 f971
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaSkydelan Skydelan
perdido
5735 038c
Reposted fromimyours imyours viaSkydelan Skydelan
perdido
4224 a1d9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
perdido
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viaSkydelan Skydelan
perdido
 I byłoby to wszystko śmieszne, gdyby nie było takie smutne.
— Olgierd Świerzewski – Zapach miasta po burzy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl