Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

perdido
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viaprettylitlleliar prettylitlleliar
perdido
perdido
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
perdido
perdido
I ten straszny moment, gdy dochodzi do Ciebie, że nie masz do kogo zadzwonić, napisać czy iść na herbatę...
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
perdido
Zmieniałam się dla Ciebie. (...) Gdzieś w środku malowałam się na jasno.
— Żulczyk
Reposted fromunr-eal unr-eal viala-lu la-lu
perdido
0398 8b7f
Reposted fromministerium ministerium viala-lu la-lu
perdido
1457 107c
Reposted fromoll oll viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

February 22 2017

perdido
Przestajesz wierzyć w ludzi, bo jeden człowiek cie zranił, a w słońce wciąż wierzysz choć długo jest za chmurami.
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
perdido
Z uniesień pozostało mi uniesienie brwi, ze wzruszeń - wzruszenie ramion.
— J. Podsiadło
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
perdido
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamglistyporanek mglistyporanek
perdido
 Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie.
Reposted fromjohankam johankam viamglistyporanek mglistyporanek
perdido
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
perdido
6926 8c12
Reposted frommartynkowa martynkowa viaphilomath philomath
perdido
Większość ludzi jest razem, żeby nie być samemu, ale niektórzy chcą magii.
perdido

Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
Reposted fromclerii clerii viaprettylitlleliar prettylitlleliar
perdido
perdido

To się zdarza tylko w literaturze, że on nagle rozumie, że ona jest jego całym światem. 


perdido
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl